Vi takker Fahad Qureshi for avklaringen – det var til stor hjelp

13933348_1164958776898343_1633548915_n

Bilde fra Islam Nets video

I en time lang video fra Islam Net som ble publisert på Youtube på fredag erklærer Fahad Quershi leder i Islam Net jihad mot det han kaller «den internasjonale progressive sekten».  Siste par ukene har vi og en del andre samfunnsdebattanter utfordret Quershi på hans ideologiske ståsted, hans løgnaktige fremvisning av seg selv både når det gjelder å «representere den sanne islam» og at han representerer muslimene. Vi har også utfordret ham på hans samfunnsfiendtlige holdninger med å kategorisere medborgere med forskjellige legning, tro, ikke tro, kvinner og andre muslimer som ikke er enige med han og hans ideologi, som mindreverdige eller uverdige.

Vi har sagt og ment at Quershi og hans ideologi ikke skiller seg betydelig fra Daesh ideologien. Og at han er i front når det gjelder radikalisering av ungdommer gjennom å bidra sterk til å skape en fiendtlig holdning mellom forskjellige borgere i Norge. Det er viktig å merke at flere av syriafarne fra Norge har hatt tilknytning til hans organisasjon og miljøet rundt. I sitt såkalte avklarende innlegg de siste to ukene har han gang på gang bekreftet det vi har beskyldt ham for. Nå i denne videoen etterlater han ingen tvil på at vi har rett, og han er ekstremist. Quershi, «You walk like a jihadist, talk like a jihadist, and you declare jihad like a jihadist», og du er sur på oss når vi kaller deg ekstremist?

En tilståelse

Det er veldig interessant at Qureshi mener vi tilhører en «internasjonal progressiv sekt», men vi må erkjenne at dette til viss grad medfører riktighet. Vi hører til en «internasjonal sekt» som har mer enn 1,4 milliard muslimer, og ca 5 milliarder andre som medlemmer. Det «hemmelige» navnet på denne internasjonale sekten er menneskeheten. Vi er samlet i en syk og forvrengt tro på at alle menneskene på jorden, uavhengig av religion, bakgrunn eller hudfarve, kan leve sammen i gjensidig respekt og harmoni, uten at vi skal trenge å stemple hverandre for det ene eller andre, eller ta livet av noen. Denne «troen» er ikke fullkommen, og den har masse utfordringer. Men vi jobber for å oppnå dette. Det er nettopp denne troen som får oss til å presse deg slik at du viser ditt sanne ansikt, et ansikt som lenge nok har gått under radaren med forskjellige innpakninger, men med det samme vonde innholdet. Så for all del kall oss hva du vil, vi tar det som et kompliment!

13933359_1164959106898310_871814725_n

Bilde fra Islam Nets video

For øvrig er slik fantasifull fremvisning av virkeligheten på ingen måte noe nytt blant ekstremister hverken blant høyreekstremister eller blant Jihadister. Det finnes mange eksempler både fra Norge og internasjonalt, hvor ekstremister dikter opp bevegelser og sekter for å skape et fiendebilde rundt seg selv.

Det artige er at han begynner videoen med å snakke om hvor opprørt han er over hatefulle og hetsende kommentarer i kommentarfeltene. Dernest går han løs på “oppgaven” med samme hatefull tone og hetsende hersketeknikk som han “egentlig” er opprørt over og mener at det ikke er en muslim verd å oppføre seg slik. Mot avslutningen av videoen oppfordrer han de som ikke greier å gjøre noe annet, å delta i kommentarfeltene, og legger opp til hets og hat gjennom disse, stikk i strid med det han begynner med. Ikke at dette er overraskende på oss som kjenner lusa på gangen, og ekstremisten på ideologien!

La det ikke være noe som helst tvil om at sekularismen har gitt en styringsform i Norge som gir rom til konservatismen til å leve i ro og fred. Det har vært harmoni mellom forskjellige trosretninger og meninger. I det grad uenigheter oppstår i samfunnet så diskuterer man uenighetene  på en sivilisert måte. Hadde Norge ikke hatt sekularismen som styringsform så ville ikke Fahad Quershi, eller noen andre av oss som ikke hørte til samme tro, hatt mulighet til å drive med sin virksomhet. Dette er mulig fordi religion og politikk er adskilt. Og det støtter vi fult og helt ut!

Som Quershi sier selv så finnes det ikke noe ideelt islamsk stat som styrer rettferdig og med verdighet. I hver stat der religion og makt blandes sammen så er den største taperen religionen. Da tyr man til  rare fortolkninger for å selge politikken som den “sanne Islam”, slik det er Quershis stil også.

Leve i fred som konservativ, eller politisk kupp

Problemet er at Quershi ikke har til intensjon å leve et “konservativ” liv i fred og ro, ei med respekt og toleranse til andre tro/ikke tro. Han vil forandre på dette. Han vil endre strukturen i vårt samfunn. Han har tidligere avvist dette og han lot som om han anerkjente samfunnsstrukturen som vi har. Nå, i denne “avklarende” videoen bekrefter han vår påstand med egne ord, nemlig at religion og politikk ikke kan være adskilt. Vi har satt tidspunktet for hvor vi henter dette i parantes på slutten så man kan finne frem til det vi snakker om i den lange videoen, Sitat:

Den vestlige tankegangen at religion og politikk er to adskilte ting. At religion skal ikke påvirke hvordan vi lever livene våre i det offentlig, at religion er en privat sak, du kan praktisere religion i hjemme dit men når du bringer det i offentligheten må det modereres”  (5:15)

En av grunnene for dette oppgjøret kommer nå er nettopp det faktum at han har intensivert arbeidet sitt i denne retningen. Både i et tidligere innlegg og nå i denne videoen hevder Quershi at han og hans organisasjon ikke er salafister! Eller hvordan var det med at organisasjonen var ikke veldig, men bare litt salafistisk? Tydeligvis besitter ikke Qureshi selv en klar definisjon av sin egen ideologi og den organisasjonen han leder, når han viser til hvordan Olav Elgvin og Marius Linge definerer organisasjonen som, da han mener at det er mer presis. Gjennom både dette svaret og alle andre uttalelser han har kommet med hittil er det rimelig å si at Qureshi snakker som en salafist, skriver som en salafist og hans ideologiske standpunkter er innenfor den salafistiske ideologien. Det at Quershi hevder noe annet nå er i best fall tegn på identitetskrise.

Det finnes selvfølgelig forskjellige sekter også innenfor trosretningen salafisme. Mens noen står for terror og vold, er det andre som ikke bedriver voldelige handlinger. Man kan hevde at man hører til en bestemt linje innenfor den salafitiske trosretningen, men Qureshi, det finnes ikke noe som heter litt salafistisk eller mye salafitisk. Vi må visst sannelig igjen gjenta at man ikke endrer innholdet ved å endre innpakningen!

I debatt med seg selv

Når man ser videoen får man en følelse av at Qureshi i sin monolog deltar i et debattpanel med flere deltagere. Dette ser man gjennom de mange direkte motstridende påstandene som kommer frem i videoen. 22:30 ut i videoen argumenterer han med harde ord om at “islam vil ikke forandre seg”, og at de (progressive) vil få det til å virke som islam må tilpasses”. Like etter at han er ferdig med dette, 22:55 sier han at “riktig nok islam er ikke slik at den er firekantet og ingenting kan forandre seg. Jo vår fiqh (rettsvitenskap) er veldig dynamisk, vår rettslære er veldig dynamisk”. Begge argumentene fremføres på en “solid” måte.

13988859_1164959430231611_2067267411_n

Bilde fra Islam Nets video

Det er nærliggende å tro at han ikke finner en balansegang mellom to ulike publikum. De muslimske miljøene han forsøker å appellere til, og majoriteten. Han bekrefter også det vi sier om kategorisering av mennesker, når han 25:58 ut i videoen sier at muslimer er bedre folk enn både jøder, kristne og alle andre, noe han understreker kraftig. Den neste setningen er viktig og interessant, for her kommer kvalifiseringen, nemlig at “det er et kriterium brødre og søstre for dette vi er beste folk fordi vi påbyr det gode og forbyr det onde og vi tror på Gud”…  man er bedre så sant man gjør som Fahad Qureshi befaler. Det ligger implisitt i dette at de som er uenige med ham og det han gjør ikke tror på Gud, som om han er den som skal bestemme dette!.

En ekstremist kommer frem

Interessant nok så innrømmer Qureshi at hans hensikt med å skrive kronikken i VG som har utløst hele debatten var å dempe kritikken mot IslamNet, og vaske vekk ekstremiststemplet. (33:44 “Vi skrev kronikk for å forklare, milde ned den ekstremist stemplet… Jeg jobbet lenge med denne kronikken og jeg hadde virkelige håp og tro at når jeg får ut denne kronikken så ville det (med Guds vilje) oppklare veldig mye”.)

Dette er en viktig indikasjon på at han faktisk kun forsøkte å skjønnmale sine ekstremistiske holdninger med å pakke dem inn i litt mildere ordlag for å selge seg som mer liberal til almenheten. Han er kjempe sur på oss for å ødelegge dette for ham, og for å fortsette å stemple ham som ekstremist. Ingen trenger egentlig å stemple Qureshi, det greier han veldig fint selv. Fahad Qureshis forståelse av dette er også spesiell. Han spekulerer, antar og har meninger om hvordan andre mennesker forstår det han gjør og hva de tenker. Som han selv sier (35:12 Dette likte ikke disse liberalistene disse reformistene. Det begynte sannsynligvis å brenne inni deres hjerter. De tålte ikke, de aksepterte ikke at deres søsken i Islam deres navn ble renvasket”). Han mener også at liberale muslimer og høyreekstremister var de eneste som mislikte det han skrev. Hva slags verden og virkelighet lever du i Qureshi?

Hets, sjikane og mobbing

Qureshi er fanget i et hjørne han selv har malt seg inn i. Det er ikke vi som har pushet ham til noe, dette velger han simpelthen selv. Det handler om at han bekrefter alt vi har sagt gjennom flere innlegg, og mer åpenbart og tydelig enn noen sinne gjennom denne videoen. Hverken gjennom argumentasjon eller diskusjon klarer han å komme seg vekk fra det hjørnet han befinner seg i, og da er svarene til Qureshi langs en velkjent akse. Han forsøker å vri debatten som om det handler om oss, det er ikke vi som sitter i tiltalestolen. Vi har ikke behov for å forsvare oss, og vårt arbeid taler for seg selv. Sånn sett kan det sies at det er vi som stiller spørsmål, og det er Qureshi som ikke svarer på disse. For å komme unna besvarer han spørsmål med motspørsmål, og angrep på meningsmotstandere.

Slike oppgjør har vært forsøkt flere ganger tidligere, men hets, sjikane og merkelapper har gjort at mange ikke orker lenger, spesielt har dette gått utover kvinner som har snakket i mot. Vi er “litt for gamle” i dette gamet for å falle for slike triks. Hverken hetsen, løgnene, stemplinger og merkelapper vil få oss fra å stå over dette oppgjøret. Fordi til syvende og sist, det handler ikke om oss eller Qureshi, men det handler om hva slags samfunn vi ønsker å ha i Norge. Alternativet Qureshi tilbyr, gir resultater vi kjenner fra andre deler av verden og det vil vi kjempe imot.

Det andre Qureshi forsøker på denne videoen er å dikte opp en fantasisekt, gi den en talsperson, og prøver å selge en ide om at det foregår en sekterisk kamp, og dernest forsøker å mobilisere i en “kamp/konflikt” med å invitere “de gode muslimene” til slagsmarken. Nå¨er det slik at vi daglig er i samtaler og samarbeid med ulike typer muslimske miljlør. Både blant de konservative, og de liberale. Både sunni, og alle andre trosretninger. Sannheten er at mange forskjellige trosretninger innenfor islam har fått nok av Qureshis tilranelse av plassen som “den sanne” represetanten for muslimer og hans organisasjon som den som står for sann islam. Det er muslimer som sier “nok er nok.”. Vi er ikke i tvil om hvem vi er, og dette er faktisk ikke en sekterisk kamp, men en kamp mot intoleransen som Qureshi og IslamNet står for.

13933182_10153796067527671_473949769_n.png

Bilde fra Islam Nets video

I slutten av videoen og rett før Qureshi erklærer jihad, utrykker han svært klart og med egne ord en frustrasjon over at muslimer ikke støtter ham. At han står alene for dette, og at han har vurdert å gi seg, osv. Qureshi tilnærmet litt høflig kaller muslimene for å være feige, siden han vet at “alle” er enige med ham, men at ingen stiller opp for ham av meget rare grunner. Det spørsmålet Qureshi må stille seg er at kanskje de muslimene som han på liv og død presenterer seg som talsperson for, ikke er enige med ham, og at det er den virkelige årsaken til at han står alene. Det er de samme muslimer som ellers er svært aktive i dagliglivet med å leve etter sine verdier i rammene av gjensidig respekt til samfunnet de lever i. De eksisterer godt med den mangfoldige befolkningen som lever med og rundt oss alle i samfunnet vårt.

Vi er dog helt enige med Qureshi om en ting som han uttrykker klart i videoen, dette er ikke en konflikt som kan tas bak lukkede dører. Det er derfor vi har kjørt denne debatten etter hans VG kronikk, og vi kommer til å forsette denne debatten i det offentlige rommet. med tusenvis av samfunnsborgere som tilskuere og deltagere.

Media og politiet bør vise bedre skjønn

Denne videoen var svært avklarende og dekkende og den viser en ekstremist og en jihadist i aksjon. Det bør fjerne enhver tvil noen måtte ha om hva slags ideologi vi snakker om. Her viser vi også til vår tidligere kritikk av norske medier som ukritisk har benyttet seg av Qureshi, uten å utfordre ham. Vi håper også at politiet på Romerike tar med seg nettopp denne videoen i betraktning når de neste gang skal invitere Qureshi til å holde foredrag for å forebygge radikalisering og ekstremisme, uansett hvilken intensjon de måtte ha.

Avslutningsvis vil vi takke Fahad Qureshi for en meget oppklarende video, som gjorde vårt arbeid mye enklere med å bevise hva han står for med hans egne ord. Som gjengjeld vil vi gi ham et par tre gode råd om videoen. 1) Kombinasjonen mellom grønn farge og de rolige og noe dystre musikken gjør det vanskelig å ikke falle i søvn allerede etter 6,5 minutt. 2) Qureshi må jobbe en god del med ansiktsutrykkene og skuespillet sitt. Sukkingen og utrykk om at han er trist og lei i ulike deler av videoen var åpenbart dårlig regissert. 3) Ha et glass vann og ta en slurk nå og da i mellom når du lager en så lang jihad-video.

Fred være med deg!

Relaterte bloggpost: 

Vi ber IslamNet og Fahad Qureshi om unnskyldning

Qureshis Nytale

Å kalle en spade for en spade

Mediavett

 

Blogglistenhits

toppliste for bloggere - ToppBlogg - Norsk Toppliste

Reklamer

16 thoughts on “Vi takker Fahad Qureshi for avklaringen – det var til stor hjelp

 1. Tilbaketråkk: Gruppedynamikker og religiøse vs vitenskapelige definisjoner av en “sekt” – Site Title

 2. Han sier at norske muslimer må stå opp og føre en skrive jihad ,rett og slett forsvare sin religion. Noe som er helt greit. Det er slik det har blitt her og i Europa at islam og muslimer som hetser egen religion det normale. Ti år siden var det knapt noen som nevnte ordet islam. Rart at han blir latterliggjort av to voksne mennesker, rart at det er en ungdom og ungdoms org som står opp for sin tro. Mange sellouts som dere der ute som er ute etter 15 min fame ,hvem har gitt dere rett til å kalle han ekstremist. jeg kunne holdt på hele uken men dette er bare dumt. ISLAM SKAL IKE KAN IKKE TILPASSE SEG ET LAND, DET ER EN RELIGION OG DET ER RELIGIONS FRIHET HER I NORGE.

  Liker

  • Du har helt rett i at det er religionsfrihet i Norge, og takke noen for det. Det jeg ikke skjønner, er hvordan du da kan stemple noen som «sellouts».
   Du har kanskje fått med deg at det knapt finnes en religion som er homogen, og uten «retninger» («skoler»)? Det er nettopp det som er så fint med religion. Selv vi som tror kan se at for dem som ikke tror, så er det snakk om overtro og tull, og allikevel gis man rett til å ha sin tro i fred i sekulære samfunn. Man gis også rett og mulighet til å kritisere andres tolkning av felles tro, og å være uenige til krampa tar en. Er ikke det flott?
   Jeg tror at all religion kommer styrket ut av det, slik at ekstrem-religiøse som Daesh og visse oljeproduserende land ikke får så stor tilhørighet.
   (Selvsagt er problemet med Daesh mer komplisert enn som så, men for enkelhets skyld.) 🙂

   Liker

 3. Tusen takk for ett bra og reflektert innlegg.

  Den svovelprustende delen av islam har i alt for lang tid fått lov til å uttale seg fritt og hatt enerett på sannheten om islam i det offentlige rom. Herlig å se noen som kaller en spade for en spade og tar ett oppgjør med den utolerante fløyen av islam. Dette trenger islam, Norge, og ikke minst innvandrerne fra islamske land.

  Stå på!!!

  Likt av 1 person

 4. Tusen takk for en glimrende artikkel. Resten av min kommentar er fra tilsvar på artikkel deres delt i Dagbladet på Facebook.

  Hvis det er noen som er i tvil om Qureshi tilhører den ekstreme siden i Islam vil jeg påstå at han absolutt gjør det! Han fremstår i media med unnvikende svar og et syn på både vesten og kvinner som er skammelig! Han nekter å håndhilse på sine kvinnelige mot debattanter. Jeg oppholder meg som kjent i Egypt og opplever det ikke en gang når jeg er der! Dessverre er såkalt «normale» Muslimer redde for å tale denne form for ekstremisme i mot og ofte er denne redselen berettiget. Jeg blir lei meg på vegne av den jevne muslim da alle blir stigmatisert når kun de med et ekstremt livssyn får medias oppmerksomhet. Myndighetenes silkehanske politikk overfor de med ekstremt syn er også helt forkastelig! Uventet utblåsning fra en person som i sitt dagligliv omgås i et Muslimsk samfunn og har Muslimsk mann?Absolutt ikke hvis dere snakker med de jeg omgås i Egypt.

  Likt av 1 person

 5. I den grad man synes det er ålreit at flere millioner mennesker fremdeles tror på julenissen, sogar med en intensitet som kan få dem til å se ned på andre mennesker (vantro), til og med å drepe for troen på noe – som de kun har sett og hørt om fra mørkemenn med tykke, støvete bøker og bukkeskjegg, så synes jeg også det er positivt at de står frem og tar avstand fra ekstremister.
  Religion, det være seg kristendom eller islam, bør avskaffes. Religion er kun et middel for mennesker som vil skaffe seg penger og makt over andre med alle midler.
  Kristendommen har mistet mye av sin makt heldigvis.
  Hvor lang tid skal det ta før muslimene stikker fingeren i jorda og skjønner at de blir ført bak lyset?

  Liker

 6. Bra dere tar oppgjør med islam ekstremister. De fleste muslimer vel rolige og greie men så er det vel enkelte islam ekstremister med langt skjegg som ikke helt skjønne hva han driver med. Det burde være et islamsk oppgjør innad mot islamske ekstremister. Så vil kanskje islam ta et steg i riktig retning i fremtiden. Det finnes ugress i enhver religion. Det finnes ekstremt mange innenfor islam. Det er disse islam burde ta et oppgjør med.

  Likt av 1 person

 7. Eit fantastisk innlegg som verkeleg bør koma ut i mediene. Det er veldig synd at det er eksterimistene blandt dykk muslimar som får spalteplass i mediene. Eksterimistar finst det i alle religionar eller folkeslag. Eg har delt dette flotte innlegget, som representerer meir enn 99,9% av dykk muslimer, i facebook og twitter.

  Likt av 1 person

 8. Denne videoen fra Qureshi var et selvskudd uten like… Fantastisk bra tilsvar og det er godt å se at muslimske miljøer nå selv røyker ut og tar oppgjør med ekstremister og mørkemenn i egne rekker. Jeg ser for meg at det er en litt vanskelig rolle å innta fordi man på en måte kritiserer sin egen minoritet og gir mange nettroll vann på mølla. Jeg er likevel overbevist om at det er nettopp dette som vil bidra til at den brede befolkningen i Norge får tillit til muslimske miljøer i stedet for at man føler at man slipper inn muldvarper som har med seg ambisjoner om å forandre landets verdier og styresett. Stor takk:)

  Likt av 1 person

 9. Et fantastisk fint og gjennomarbeida innlegg. Det er fortsatt håp for menneskene på denne lille knotten av en klode. For noen år siden etterlyste samfunnet muslimenes stemmer. Nå kommer de for fullt fra både de gode og de dårlige sidene. Bra!

  Likt av 1 person

 10. Artig poeng med musikken. Qureshi har også fortalt i helvetes tusen synder eller hva han nå kalte videoen, at det å lytte til musikk også er synd. Allikevel er hver eneste video pålesset med musikk så man knapt nok hører hva han sier, og altså sliter med å holde seg våken.

  Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s