Tildekning på dypt vann!

516bb3ef-b453-442d-9090-001ad54de957Debatten om bikini eller burkini for barn i skolealderen er en debatt som aldri burde kommet opp. Kjønnsdelt svømmeundervisning i skolen er en tankegang som bryter med grunnleggende verdier som sekularismen baserer seg på. Norge er et sekulært samfunn og alle som lever i dette samfunnet er fult klar over det eller burde sette seg godt inn i dette. Det er en misforståelse hvis noen tror at et flerkulturelt samfunn handler om å fire på grunnleggende verdier, mest av alt verdier som sikrer sekularismen både i et statlig perspektiv og i samfunnet forøvrig.

Likevel er debatten her igjen, denne gangen dekket i en burkini. Man diskuterer heftig mange forskjellige ting under samme tak, hijab, niqab, seksualisering, islamisme og det påstås til og med at disse har spilt en viktig rolle i å skape terror som vi opplever i verden. Noen debatter bør man kunne skille og ha hver for seg, disse hører til blant dem. Les videre

Reklamer