Å kalle en spade for en spade

is77De siste par månedene har vi opplevd en kraftig opptrapping av terrorhandlinger og grusomheter som Daesh, deres tilhengere og generelt terrororganisasjoner har stått for. Terroren har ikke lenger en grense, om den noensinne hadde det. Mens vi ser i Midtøsten at terror tar livet av store folkemengder i en kamp om makt, opplever vi den samme opptrappingen av terrorhandlinger på vestlig jord for å skape frykt og seperasjon mellom ulike grupper i samfunnet.

Dette fører til, Naturlig nok vil noen si, at det begynner en hard og heftig diskusjon om muslimer og islam i lys av terror. Til tider opplever man at noen generaliserer det til at alle muslimer fremstilles som terrorister og et verdensbilde tegnes opp hvor det foregår en krig mellom islam og den vestlige verden. Slike påstander kan ikke sees på som noe annet enn å løpe terroristenes ærend, selv når man bruker slike «argumenter» mens man er frustrert, oppgitt og rett og slett sint. Det er veldig viktig å huske, at det store flertallet av de som rammes av terroren er muslimer. Det store flertallet av de som kjemper på frontlinjen mot terroristene er også muslimer. Gir det i grunn da grunnlag for å si at islam er i krig med islam?

Les videre

Reklamer

Stakkars terrorist?

Noble intensjoner er vel og bra, men manglende kobling til virkeligheten er problematisk.

Er det en forskjell mellom en som har gått gjennom en radikaliseringsprosess her hjemme, og noen som har vært tilsluttet terrororganisasjonen IS som står for grove krigsforbrytelser og brudd på menneskerettighetene, og med tusenvis av menneskeliv på en samvittighet de ikke har? Hamza Ansari fra Minhaj Ungdom reiser en viktig debatt med sin kronikk IS-krigerne kommer hjem. Imidlertid er det en del sammenblanding mellom en rekke ulike aspekter.

Les videre