Seksuelt overgrep, religiøst overtramp?

13625068_10153727755107671_1103222894_nFestivalarrangører som vil begrense kvinnenes frihet lider av samme vrangforestilling som religiøse ekstremister.

 Sveriges festivaler har vært preget av seksuelle overgrep, voldtekt og voldtektsforsøk denne sommeren. Dette har selvfølgelig skapt hodepine for politiet, myndigheter og ikke minst arrangører. Nå vurderer arrangøren av Gøteborg-festivalen å opprette trygge soner for kvinner foran scenen hvor bare kvinnene får lov til å oppholde seg.

Det er grunn til å lure på om denne velmente tankegangen er et resultat av arrangørens manglende forståelse av våre verdier, deres inkompetanse og evne til å treffe riktige sikkerhetstiltak eller om det er et uttrykk for å ha gitt opp?

Les videre

Reklamer

Angrep på homofile er angrep på oss alle!

13435683_10154353275266122_1594247271_nOver 50 uskyldige liv gikk tapt, gjerningsmannen drepte dem fordi de var homofile. La oss starte med å si innalillahi wa inna aleihi rajeeon, (fra Gud kommer vi, til Gud kommer vi tilbake), eller for å si som kristne, fra jord er du kommet, til jord skal du bli. Måtte Gud velsigne dem og gi dem evig fred, for den urett de ble utsatt for. Uavhengig av om de var troende eller ikke.

Vårt ønske vil sikkert provosere mange, noen ikke-troende vil oppfatte det slik de vil, og noen troende vil oppfatte det som et angrep på sin tro. Vår oppfatning er i all simpelhet på et meget sentralt og kort vers, «du skal ikke drepe uskyldige», dette finnes i alle Abrahamittiske religioner.

Bare det at over 50 mennesker skytes og drepes for hvem de er, etterlater en tung sorg og tankene i denne vanskelige situasjonen går til deres familie og venner. La det ikke være tvil, som troende står vi solidarisk med en av de mest utsatte minoritetsgruppene i alle samfunn, og vi står mot urett.

Les videre

Historiens skraphaug

13342050_1120175998043288_1779819870_nDet er tvilsomt om Rådet for islamsk ideologi i Pakistan noensinne hadde livets rett, men det er i alle fall klar for historiens skraphaug nå.

Rådet for islamsk ideologi i Pakistan (Council of Islamic Ideology – CII) har kommet med en egen lov om «beskyttelse av kvinner», etter at en delstat, Punjab, tidligere hadde vedtatt en slik lov for å beskytte kvinnene mot voldshandlinger begått av familiemedlemmer. Rådet har over 163 sider brettet ut om ulike lover de mener bør endres, eller etableres, for å skape et bedre samfunn, og i deres hoder, kanskje «beskytte» kvinnene. Det har blitt mye bråk rundt ett av deres forslag om å tillate, ved lov, menn å slå sine koner. Som lederen for rådet sa det, en mann må kunne være «litt streng» mot kona. Dette skal bety lette slag, men ikke mot ansikt eller kjønnsorganer. Forbrytelsene kan være sånt som å ikke kle seg som han vil, nekte ham sex når han vil det og kvinnen ikke har en religiøs begrunnelse for å nekte ham, eller snakker med fremmede.

Les videre

Unge jenter – små bevegelse og store håp.

collage202Det er rart hvordan begreper brukes og innholdet de fylles med. Ære er et slikt begrep. Ære er ikke noe som kan gis eller fratas noen. Ingen andre kan ødelegge ens ære eller gjenopprette det. Ens ære bygger seg ikke på andres oppførsel eller livsstil. Det handler om personens egen oppførsel. Det er ingen ære i å drepe noen. Det er ingen ære i å begrense «sine kvinner». Både fordi det ikke er noe ære i slike handlinger, og fordi tanken om kvinner, eller menn, som tilhører noen er så passé. Enkelte forestillinger hører hjemme på historiens skraphaug, dette er en av dem. Alle mennesker er født frie og alle er selv ansvarlig for sine egne handlinger og holdninger.

Du er ingen «mann» når du begår vold mot kvinnene i livet ditt, enten det er din kone, datter, søster eller noe annet. Du er ingen mann når du tvinger kvinnene i livet ditt til å gjøre noe de ikke selv vil. Du er ingen mann når du lar «hva andre tenker om meg og mine» gå foran, på bekostning av kvinnenes frihet og velferd. Du er bare en feiging som ikke har ære nok til å stå på dine egne bein. Det du gjør er ikke ærbart, det er rett og slett, og i all sin simpelhet, bare skammelig!

Les videre

A worthy struggle for freedom

imageDear all, Oslo Freedom Forum 2016 kicked off on 23 May. The program is extensive, with speakers with many exciting backgrounds, from many different countries and from different layers of the society.

We «know» the Oslo Freedom Forum, hereby called OFF, as a political right-project. There are number of stories about the founder, Thor Halvorsen, and his activities in Venezuela. But what is true and not true about Thor Halvorsen, as a person is actually not so interesting when it comes to this conference and its contents.

Les videre

En verdig frihetskamp

image

For English
Kjære alle sammen. Oslo Freedom Fourm 2016 ble sparket igang 23. Mai. Programmet er omfattende, med foredragsholdere med mange spennende bakgrunner fra mange ulike land og fra ulike lag i samfunnene
.

Vi «kjenner» Oslo Freedom Forum, herved kalt OFF som et høyreside-prosjekt. Det verserer en rekke historier om grunnleggeren, Thor Halvorsen, og hans aktiviteter opp mot Venezuela. Hva som er sant og ikke sant om personen Thor Halvorsen er faktisk ikke så interessant når det gjelder denne konferansen og innholdet.

Les videre

Bryt stillheten!

Belittle-Be-LittleTil dere unge jenter som i den siste tiden har reist dere mot ukulturen som finnes der ute, dere som har fortalt deres historier og begitt dere inn på farefulle veier, TUSEN TAKK!

Enighet eller uenighet i det dere mener og skriver til side, vi beundrer deres mot, og støtter deres rett til å komme med deres synspunkter uten å måtte oppleve hets og sjikane. Dere representer håpet og fremtiden. Dere er en viktig motivasjons og inspirasjonskilde, ikke bare til andre jentene som ennå ikke har begynt med å bruke stemmene sine, men først og fremst til oss litt eldre som gjennom mange års oppoverbakker har fått håpet tynnet ut, sammen med håret. Dere motiverer oss og dere er en verdifull støtteapparat for oss «eldre menn» som trenger en påminnelse og en dytt i riktig retning i kampen mot mannskulturen og våre egne holdninger. TUSEN TAKK!

Les videre

Mediavett

Har mediene et visst ansvar for hva de sprer ut til folk?

Blogg6_snake

Spesiell vinkling.

La oss starte med tre litt ulike påstander. En: Spredning av gift via fly, også kjent som chemtrails er en realitet og en måte for myndighetene å kontrollere befolkningen på. To: Illuminati er en hemmelig organisasjon som kontrollerer verdensbegivenhetene ned til minste detalj, ingenting er tilfeldig. Tre: I en rettsak i Oslo tingrett mot et IS medlem som har returnert fra Syria ,har norske domstoler bestemt seg for å innvilge bønnepause til den tiltalte.

Det er en ting som er likt mellom de tre påstandene over her, og en annen ting som skiller det siste fra de to første. Alle tre påstandene er tull og tøys, men mens ingen alvorlig journalist ville satt de to første på trykk har den siste påstanden vært på trykk i dagens VG. I etterkant har domstolen gått til det ganske uvanlige skritt det er å gå ut med en pressemelding for å avkrefte «nyheten», men VG har så langt ikke tatt ned påstanden eller postet en beklagelse. (VG har i ettertid skrevet dette om litt, og beskrevet en «uenighet om bønnepausene» istedenfor. Det er litt spesielt at en avis er uenig med retten i hva retten faktisk har sagt.) Les videre

Har Vesten skylda?

I møte med en del muslimer, møter en ofte på argumentet om at «vestlige land har skylda» for alt galt som skjer i den muslimske verden.

Vi svekker menneskerettigheter når vi allierer oss med diktaturer!

Vestlige land har ikke et rent rulleblad når det gjelder støtte og promotering av menneskerettigheter, demokrati og toleranse i Midtøsten, Afrika og Asia. Mange feil er begått så langt, dessverre ser det ut som det blir flere. Vi husker kolonitiden, den enorme kampen om naturressurser i Midtøsten, vestlig støtte for styrtning av demokratiske regimer som stod opp mot dem f.eks. Mohammed Mosaddeq i Iran, og vi har støttet  diktatoriske regimer, før man tok vekk støtten og gikk til angrep på dem når det tjente egne interesser.

Det er mye sant i dette, men det er ikke produktivt eller konstruktivt å bruke for mye tid og krefter ensidig på dette, noe muslimer dessverre altfor ofte gjør. Man bør heller spørre hvorfor har det skjedd? Tross alt, selv om Vesten har misbrukt land i Midtøsten, må vi spørre oss om hvem som har latt seg misbrukes og til hvilket formål. Elitene i disse landene har brukt og misbrukt vestlig støtte for å undertrykke sin egen befolkning og promotere ignoransen. Det handler om fortellinger om fortiden som nåtiden og ikke minst fremtiden bygger videre på. Er man fokusert på skylda hos andre er det lite ønske og behov for å gjøre endringer hos seg selv.

Les videre

Flagget må speile samfunnet

noeskeflagg

Det er ingenting å si på fantasien…

Nasjonalflagget vårt må være noe hele folket kan stille seg bak. Spørsmålet som må stilles er om det norske nasjonalflagget fyller den funksjonen i dag?  

Vi trodde nesten vi hadde unngått det denne gangen, men jommen kom den igjen. Det sikreste vårtegnet av alle, Flaggdebatten. Ingen synes å ha foreslått at andre lands flagg skal brukes i barnetoget, men motstanden mot dette blomstrer opp hvert år. Ingen har heller foreslått å endre på det norske flagget, men allikevel blir dette diskutert heftig på sosiale medier. Tilsynelatende er enkelte av de som vil forsvare flagget ekstremt kreative, og lager og legger ut forskjellige manipulerte flagg med påstand om at ulike grupper i samfunnet vil endre på flagget. Forslagene blir merkeligere og mere kreative for hvert år som går. Det tragiske er at hvert år synes noen vanlige normale mennesker å falle for dette også, og tror på konspirasjonsteorier om endring av flagget. Kreativiteten er også stor når det gjelder reaksjoner på det å bruke andre lands flagg. Utvise dem, ta fra dem statsborgerskapet og sende dem ut av landet. Nordmenn som støtter dette skal gjerne skytes ved Akershus festning.

Les videre