This «culture» needs to be smashed!

gothia-cup

Moroccan media have reported that some boys from the Moroccan Youth Football Team harassed 3 Swedish 16 years old girls at the opening ceremony of the Gothia Cup in Sweden. The story is confirmed by Swedish media, including the newspaper Expressen. We have written about this phenomena with sexual harrasement in an earlier blogpost.

The three girls were allegedly surrounded by members of the football team that wanted to take pictures with them, which they agreed to. Unfortunately, it was followed by grouping, kissing and sexual harassment. Such behavior is sadly a common phenomenon in many countries. This kind of «uncultured» behavior is  deeply rooted in certain local cultures, which leads one to «know» that it is wrong but still considered the boys’ misconducts as a kind of «cute» and goes along with the «boys will be always boys» mentality. With the advent of social media such incidents become viral phenomena that spread quickly. Having the right perception and understanding about the ugliness and the consequences of such misbehavior is important and a key factor to deal with this issue.

Les videre

Reklamer

Å kalle en spade for en spade

is77De siste par månedene har vi opplevd en kraftig opptrapping av terrorhandlinger og grusomheter som Daesh, deres tilhengere og generelt terrororganisasjoner har stått for. Terroren har ikke lenger en grense, om den noensinne hadde det. Mens vi ser i Midtøsten at terror tar livet av store folkemengder i en kamp om makt, opplever vi den samme opptrappingen av terrorhandlinger på vestlig jord for å skape frykt og seperasjon mellom ulike grupper i samfunnet.

Dette fører til, Naturlig nok vil noen si, at det begynner en hard og heftig diskusjon om muslimer og islam i lys av terror. Til tider opplever man at noen generaliserer det til at alle muslimer fremstilles som terrorister og et verdensbilde tegnes opp hvor det foregår en krig mellom islam og den vestlige verden. Slike påstander kan ikke sees på som noe annet enn å løpe terroristenes ærend, selv når man bruker slike «argumenter» mens man er frustrert, oppgitt og rett og slett sint. Det er veldig viktig å huske, at det store flertallet av de som rammes av terroren er muslimer. Det store flertallet av de som kjemper på frontlinjen mot terroristene er også muslimer. Gir det i grunn da grunnlag for å si at islam er i krig med islam?

Les videre